Startsida Beskriver våra tjänster Nyheter inom EU-finansiering Arbeta hos oss Om CoFund Kontakta oss
 

Nyheter

2009-01-19
Finanskris - Se över
möjligheterna för stöd till kompetensutveckling!
Kontakta CoFund för mer information »

2008-10-30
Utdragen finanskris - Hur finansierar ditt företag framtida projekt?

Kontakta CoFund för mer information »

2007-11-19
Bidrag för kompetensutveckling på intåg igen - 12 miljarder kr i EU stöd

Inom kort kommer det återigen att vara möjligt att ansöka om stöd för kompetensutveckling inom ramen för Socialfonden. Bidragsprogrammet är riktat till företag/organisationer som vill kompetensutveckla befintlig personal samt som vill satsa på att anställa personer som står utanför arbetslivet. Ta vara på de möjligheter som öppnar sig - CoFund hjälper er igenom ansökningsprocessen!
Kontakta CoFund för mer information »

2006-10-22
7:e ramprogrammet på intåg - €50 miljarder i EU stöd

Inom kort kommer EU kommissionen att öppna för ansökningar inom det 7:e ramprogrammet. Programmet syftar till att stödja europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt. Den totala budgeten uppgår till €50 miljarder. Regler för deltagande är under utarbetande av EU kommissionen. CoFund kommer att bevaka möjligheterna inom det 7:e ramprogrammet löpande.
Kontakta CoFund för mer information »


2006-04-26
Forska & Väx - Nytt stöd till små och medelstora företag

VINNOVA inbjuder små och medelstora företag att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt. För utlysningen finns en budget på 100 miljoner kronor och maximalt bidrag är 5 miljoner kronor per projekt. Stödet vänder sig till alla branscher och ansökningar tas emot tom 2 oktober 2006.
Kontakta CoFund för mer information »


2006-03-29
Sista chansen att söka stöd för kompetensutveckling

Växtkraft Mål 3 ger ekonomiskt stöd till företag som vill utveckla sina medarbetare genom investera i utbildning och kompetensutveckling. Stödet kan sökas av alla företag med fler än 4 anställda och maximalt stödbelopp uppgår till ca 600 000 kr. CoFund har framgångsrikt hjälpt ett stort antal kunder med ansökan till programmet.
Kontakta CoFund för mer information »

2005-04-12
Artikel om CoFunds i Privata Affärer

CoFunds har återigen uppmärksammats av en ledande affärstidning för sina framgångar. Denna gång är det Privata Affärer som beskriver företagets affärsidé och fördelarna med EU-stöd. 
Privata Affärer »

2005-02-17
Stort reportage om CoFund i Stockholm City
CoFund har framgångsrikt hjälpt ett flertal företag att få EU-stöd till sin verksamhet - något som nyligen uppmärksammats av Stockholms City. I artikeln intervjuas företagets VD som bla berättar om att efterfrågan på företagets tjänster ökar stadigt.
Stockholm City »


2005-02-02
Svenskar dåliga på att söka EU-pengar

Sverige får tillbaka väldigt lite av de närmare 200 miljarder som i har betalt i medlemsavgift sedan vi gick med i EU 1995, uppger SVT:s Aktuellt. Danmark har sedan 1995 betalat in 4,8 procent mer till EU än vad landet fått tillbaka i olika former av bidrag. Finland har under samma period betalat in 5,8 procent mer. I Sverige ligger motsvarande siffra på 47,4 procent mer.
Läs hela artikeln »

2005-01-10

CoFund hjälper kund att få 6 Mkr i offentligt stöd

Nyligen blev det klart att en CoFunds kunder, SSE Business Lab, får ca 6 Mkr för att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer med innovativa idéer. Finansieringen är resultatet av ännu ett framgångsrikt samarbete mellan CoFund och SSE Business Lab som sedan en längre tid samarbetat kring offentlig finansiering.
Läs kundstudien »

2004-11-08
Nya IST-programmet godkänt och publicerat

Arbetsprogrammet för de kommande utlysningarna inom IST, Informationssamhällets Teknik, har nu blivit godkänt och publicerat av EU-kommissionen. Kontakta oss om du har en idé inom IT/telekom som du vill diskutera.

2004-09-30
CoFund i Dagens Industri - igen!
CoFund har återigen citerats av affärstidningen Dagens Industri. Denna gång handlade artikeln om de kommande utlysningarna för IT och telekomföretag inom EUs sk sjätte ramprogram. I artikeln intervjuas flera EU-experter, däribland Christof Molund, som menar att programmet innebär stora möjligheter för svenska IT företag att ansöka om betydande finansiering för nya utvecklingsprojekt.
Dagens Industri »

2004-09-20
Nya EU-miljoner till företag inom IT/telekom
Under 2005 planeras två ansökningsomgångarna inom Information Samhällets Teknik (IST)-programmet. Den första väntas bli utannonserad i november med preliminär deadline i mars 2005 medan den andra är planerad till maj 2005 med deadline i september 2005. Exempel på några prioriterade områden inom programmet är data- och nätteknik, programvaruteknik, programvarutjänster, inbyggda och distribuerade system, mikro- och nanoteknik, mikrosystem och displayer.

2004-09-01
Vinnova satsar 20 Mkr på offentliga e-tjänster

Nyligen beslutade VINNOVA att satsa 20 miljoner kronor på nya innovativa offentliga e-tjänster. Utlysningen inriktar sig på tjänster som den offentliga förvaltningen erbjuder medborgare, företag, intresseorganisationer och andra myndigheter. Utlysningen sker i två steg. I det första steget får 15 projekt ett planeringsanslag på 200 000 kronor vardera för att göra en fullständig ansökan. Sista ansökningsdag är den 27 oktober 2004.

2004-07-28
Ny utlysning inom Livsmedelssäkerhet & hälsorisker
EU har nyligen utlyst en ny ansökningsomgång inom området "Livsmedelssäkerhet och hälsorisker" inom sjätte ramprogrammet. Prioriterade områden är bla utveckling av övervakningssystem för livsmedelsvaror, spårbarhet genom distributionskedjan och framtagande av miljövänligare produktionsmetoder. Utlysningen, som är på 152 miljoner Euro, stänger den 7 oktober 2004.

2004-02-13
CoFund i Dagens Industri
CoFunds tjänster har på kort tid fått stort genomslag i näringslivet. Detta har bland annat resulterat i att Dagens Industri publicerat en helsida om möjligheterna med EU-finansiering. I artikeln intervjuas företagets CoFunds VD där han beskriver hur svenska företag kan utnyttja EU:s stödprogram för att finansiera projekt och investeringar.
Dagens Industri »


 

 
Nyheter
»
Nyhetsarkiv


Artiklar

»
92 Mkr till mobilspel