Startsida EU Guiden - Din Guide till EU-pengarna Nyheter inom EU-finansiering Arbeta hos oss Om CoFund Kontakta oss
  6 Mkr till inkubator

Kundstudie, SSE Business Lab

Nyligen blev det klart att Handelshögskolans inkubator, SSE Business Lab, erhåller ca 6 Mkr för att skapa ännu bättre förutsättningar för entreprenörer med innovativa idéer. Finansieringen är resultatet av ännu ett framgångsrikt samarbete mellan CoFund och SSE Business Lab som sedan en längre tid samarbetat kring offentlig finansiering.

Sveriges främsta inkubator
Målsättningen för SSE Business Lab har sedan starten 2001 varit en position som Sveriges främsta inkubator inom service- och tjänstesektorn. SSE Business Lab har därför under två år i formen av en pilotverksamhet, testat och utvecklat arbetsmetoder och processer, applicerbara på framförallt idéer just inom tjänste- och servicesektorn. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och man har kunnat konstatera att labbets metoder är resurs- och kostnadseffektiva sett i relation till dess ekonomiska effekter.

Värdefull rådgivning
CoFund och SSE Business Lab har sedan en längre tid samarbetat kring offentlig finansiering och för några månader sedan ombads CoFund att bistå med strategisk rådgivning kring ansökan. Målet med samarbetet var att få finansiering för att skapa en inkubator som var speciellt anspassad för nya tjänsteföretag.

"CoFund har visat god förmåga att snabbt sätta sig in i våra projekt genom att identifiera rätt vinklar att kommunicera i ansökan. Därför kändes det naturligt att samarbeta med CoFund även i detta projekt" säger Jenny Örtegren, vd för SSE Business Lab.

Långsiktigt samarbete gav resultat
En konkurrenskraftig ansökan utarbetades och lämnades in till VINNOVA, Verket för Innovationssystem. I slutet av december kom beskedet - SSE Business Lab beviljades ca 6 miljoner kronor av ViNNOVA i offentlig finansiering.

"CoFund bidrog med mycket värdefull rådgivning under hela ansökningsfasen. Nu går vi in i en ny fas och ser fram emot fortsatt samarbete kring den löpande hanteringen av projektet" avslutar Örtegren.
 

 
Referenser
»
Referenser


Kundstudier
» 6 Mkr till inkubator
»
100 kkr till IT-företag